ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Apmokymų vystymo tendencijos ir ateities perspektyvos Albanijoje
Mirela Cini, Frederik Cucllari, Aida Gabeta

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - pateikti Albanijos verslo realijas, atskleidžiant įmonių darbuotojų apmokymų svarbą. Autoriai siekia atskleisti apmokymų veiklos priemonių veiksmingumą, remiantis Albanijoje atliktais apmokymų bei veiklos vystymo tyrimais. Tyrimas atskleidžia tris pagrindinius tikslus:

  1. Identifikuoti, kur apmokymai nevykdomi ir kaip jų nevykdymas veikia bei riboja verslo produktyvumą ir augimą.
  2. Suteikti tyrimiškai patikimos informacijos apie įmones, kurios gali teikti apmokymo paslaugas, kad būtų galima išsamiau aptarti ir susipažinti su esamomis mokymo programomis (privačiomis ir viešomis) bei įvertinti jų veiksmingumą.
  3. Surinkti duomenis apie konkrečios rūšies įgūdžius, reikalingus pasirinktam sektoriui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: apmokymai ir vystymas, darbuotojai, įmonės, Albanija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict