ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Energetikos politikos scenarijų darnumo įvertinimas
Dalia Štreimikienė, Asta Mikalauskienė, Neringa Barakauskaitė-Jakubauskienė

SANTRAUKA. Septintos bendrosios programos metu vykdytas PLANETS (2010) projektas, kurio metu, taikant šešis skirtingus modelius, sudaryta 10 energetikos politikos scenarijų. Šie scenarijai išvystyti kombinuojant tarpusavyje du alternatyvius klimato kaitos švelninimo tikslus ir penkis skirtingus rėžimus klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimui. Scenarijų rezultatų analizė suteikia daug informacijos, tačiau pagal gautus rezultatus sunku įvertinti geriausią variantą ir pateikti tinkamas rekomendacijas, nes kai kurie energetikos politikos scenarijai rodo geresnius rezultatus pagal prieštaraujančius kriterijus, pavyzdžiui kaštus ir šiltnamio dujų emisijų mažinimą. Todėl siūlomas energetikos politikos scenarijų rangavimo metodas. Kriterijai, skirti scenarijų darnumo įvertinimui, sukurti remiantis ES darnaus energetikos vystymosi tikslais: padidinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti šiltnamio dujų emisijas. Šie pagrindiniai energetikos politikos tikslai yra vadinami 20/20/20.

ES tikslai 2020 metams yra:

  • sumažinti šiltnamio dujų emisijas 20% lyginant su 1990 metais,
  • 20% padidinti atsinaujinančios energijos dalį galutiniame energijos suvartojime ir
  • 20% padidinti energijos efektyvumą.

Energetikos politikos scenarijai buvo reitinguojami pagal šiuos kriterijus ir pagal scenarijų įgyvendinimo kaštus. Daugiakriterinės analizės rezultatai, pateikiami straipsnyje, leidžia nustatyti geriausius ES energetikos politikos scenarijus darnaus energetikos vystymosi tikslų įgyvendinimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darnumas, energetikos politikos scenarijai, scenarijų vertinimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict