ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Rinkos perspektyva: pereinamosios ekonomikos šalių universitetinio verslo švietimo ir aukštojo mokslo globalizacijos darna
Milan Jurše

SANTRAUKA. Verslo švietimo globalizacija tampa viešojo aukštojo mokslo sektoriaus realybe. Bolonijos proceso dėka Centrinės ir Rytų Europos aukštajame moksle prasidėjo harmonizavimo ir jungimosi į besiformuojančią Europos aukštojo mokslo erdvę veiksmai.

Šiame straipsnyje tiriami pagrindiniai Europos aukštojo mokslo pokyčiai instituciniu požiūriu, siekiant įvertinti jų poveikį Vidurio ir Rytų Europos verslo mokyklų valdymui ateityje. Universiteto verslo mokyklos tarnauja kaip svarbus žinių teikėjas ateities vadovų ir vadybininkų kartoms. Tai labai svarbu pereinamojo laikotarpio šalių ekonomikos klestėjimui, kadangi kiekviena šalis pritaiko savo verslo modelį prie iškilusių problemų 21-ojo amžiaus visuomenėse.

Verslo švietimas pereinamosios ekonomikos šalyse susiduria su akademine ir operacine dinamika už universiteto sistemos ribų. Tyrimas apima šio komplekso išorinę sistemą, kaip pagrindą, kuris būtinas, norint plėtoti holistinį požiūrį į universiteto verslo mokyklos kaip viešosios įstaigos strateginį valdymą. Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra suteikti Vidurio ir Rytų Europos verslo mokyklų vadovams nuoseklias koncepcijas ir priemones, kaip efektyviai vykdyti jų institucijos strateginį valdymą vis labiau konkurencingoje verslo švietimo rinkoje bei reaguoti į reiklesnes suinteresuotąsias šalis visuomenėje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo mokykla, globalizacija, Bolonijos procesas, strategija, pereinamosios ekonomikos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict