ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Valdymo vertybės ir darbuotojų įsipareigojimai kultūriniame kontekste
Ruth Alas, Nancy Papalexandris, Katrin Niglas, Eleanna Galanaki

SANTRAUKA. Šis straipsnis parengtas, remiantis dviejų etapų informacija pagal GLOBE globalios lyderystės ir organizacinės elgsenos tarpkultūrinio konteksto metodiką. Tyrimo pagrindu laikoma tai, kad šiame straipsnyje bandoma atspindėti: a) kaip kultūros dimensijos veikia ir numato vertes, kurias vysto aukščiausio lygio vadovai ir b) kaip valdymo vertybės, savo ruožtu, daro įtaką pavaldinių įsipareigojimams.

Autorių tyrimas atskleidžia, kad būdai, kuriais vadovai vertina ekonominius rodiklius, įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) ir sąžiningumo klausimus, galėtų būti numatyti pagal kultūros dimensijas. Iš visų analizuotų kultūros dimensijų, ateities orientacija ir humaniška (žmogiška) orientacija pasirodė esą geriausi vadybinių vertybių numatyto įrankiai. Kita vertus, vertybių, susijusių su vietos bendruomene ir tauta, etika ir ekonominiu veiksmingumu, lygis, kurį diegia aukščiausio lygio vadovai, atitinkamai veikia darbuotojų motyvaciją ir organizacijos įsipareigojimus. Rezultatai rodo, kad tam tikrų vertybių universalumas ir aukščiausios vadovų poreikis bei noras jas efektyviai skleisti yra tinkamas šiandienos globalaus pasaulio aplinkoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertybės, įsipareigojimas, kultūra, Estija, Vokietija, Graikija ir Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict