ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Žiniomis grindžiamas veiklos ir IT strateginio suderinimo metodas
Audrius Lopata, Martas Ambraziūnas, Saulius Gudas

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamas organizacijos procesų bei juos aptarnaujančios informacijos sistemos suderinamumo klausimas. Kintant verslo strategijai arba verslo infrastruktūrai bei siekiant užtikrinti efektyvią organizacijos veiklą, būtina, operatyviai atsižvelgiant į šiuos pokyčius organizacijos, adaptuoti informacinių technologijų infrastruktūrą. Deja, dažnai organizacijoje egzistuoja didelis atotrūkis tarp verslo ir informacinių technologijų infrastruktūrų. J.C. Henderson ir N. Venkatraman sukurtas Strateginio verslo ir informacinių technologijų suderinamumo modelis apibrėžia keturias pagrindines suderinamumo strategijas, kuriomis grindžiant galima sumažinti šį atotrūkį. Šiame straipsnyje pateikiamas žinių inžinerijos principais grindžiamas strategijos vykdymo prioriteto technologinis sprendimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: veiklos ir IT suderinamumo modelis, strateginio suderinamumo modelis, žiniomis grindžiama IS inžinerija, modeliais grindžiama architektūra, veiklos metamodelis, UML.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict