ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Veiksniai lemiantys įmonės įkūrimo sprendimą – Lenkijos tyrimo rezultatai
Jarosław Korpysa

SANTRAUKA. Straipsnis yra teorinio ir empirinio pobūdžio, kuriame aptariami antreprenerystės klausimai ir įmonių kūrimo galimybių variantai. Autorius yra atlikęs eilę antreprenerystės tyrimų Lenkijoje kartu su mokslininkais iš Lenkijos, Rusijos, Lietuvos, Ukrainos, Vengrijos ir Latvijos, todėl šis tyrimas – tai pastarųjų tyrimų tąsa įmonės įkūrimo sprendimų efektyvumui išaiškinti.

Pirmoje straipsnio dalyje pristatomas ryšys tarp atlyginimo sistemos bei darbuotojo kvalifikacijos, atskleidžiamas darbuotojų arba darbingų asmenų geografinio judėjimo (vidinės ir išorinės migracijos) tendencijos, kaip pasiruošimo pradėti verslą Lenkijoje galimybės. Anketinė apklausai buvo pasirinkta reprezentatyvi respondentų grupė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumas, apmokėjimas (atlygis), socialinis judrumas, regioninė darbo rinka, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict