ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Universiteto studijų valdymo analizė veiklos analitikos priemonėmis
Vigintas Šakys, Rimantas Butleris

SANTRAUKA. 21-ojo amžiaus pirmajame dešimtmetyje veiklos analitikos priemonių ir technologijų plėtra turi aiškią tendenciją – jeigu iki šiol jos buvo naudojamos daugiausiai didelėse ir turtingose kompanijose, tai dabar vis plačiau pradedamos naudoti vidutinėse ir mažose įmonėse bei organizacijoje. Straipsnyje aptariama, kaip šias priemones ir technologijas reiktų naudoti universitete studentų mokymui ir studijų proceso valdymo tobulinimui. Straipsnio pradžioje aptariami svarbiausieji organizacijų veiklos analitikos priemonių privalumai ir komponentai – duomenų saugyklos ir duomenų vitrinos, o taip pat įvairios klientų duomenų prieigos ir analizės priemonės, pradedant įvairiomis užklausomis bei ataskaitomis ir baigiant multidimensine analize su tiesioginio analitinio apdorojimo kubais, švieslentėmis ir kita informacijos vizualizavimo technika.

Straipsnis baigiamas veiklos analitikos priemonių naudojimo aptarimu Kauno technologijos universitete. Aptartos veiklos analitikos studijos ir įkurtoji mokomoji-mokslinė laboratorija. Pateikiami KTU Informatikos fakulteto akademinių duomenų analizės rezultatų pavyzdžiai, gauti naudojant veiklos analitikos priemones ir technologijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: universiteto studijų valdymas, duomenų saugykla ir veiklos analitika, švieslentė ir įverčių lentelė, duomenų gavyba, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict