ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Mokumo atsargos reikalavimai projekte Mokumas II: poveikio draudimo įmonių finansiniams rezultatams vertinimas
Edita Jurkonytė, Stasys A. Girdzijauskas

SANTRAUKA. Draudimo įmonių finansinio patikimumo ir stabilumo užtikrinimo priemonė – mokumo atsarga, lemianti ne tik mažesnę draudimo įmonės įsipareigojimų nevykdymo riziką, bet tuo pačiu ir papildomus draudimo veiklos kaštus, kuriuos, priklausomai nuo rinkos situacijos, netiesiogiai pasidalina draudimo įmonė ir jos klientai. Mokumas II projekte suformuoti griežtesni mokumo atsargos reikalavimai, pagrįsti poreikiu tiksliau valdyti draudimo įmonių riziką, kelia diskusijų dėl papildomų kaštų, kuriuos turės prisiimti draudimo įmonės ir dėl to patirti prastesnius veiklos rezultatus. Siekiant įvertinti mokumo atsargos įtaką draudimo įmonių finansiniams veiklos rezultatams, tikslinga ištirti šių dviejų kintamųjų sąryšį faktinėmis rinkos sąlygomis.

Įvertinant naujus reikalavimus mokumo atsargai, kyla pagrįsta prielaida, kad daugeliui draudimo įmonių teks formuoti didesnes draudimo atsargas, o tai turės poveikį jų finansiniams rezultatams. Šio poveikio stiprumui įvertinti atliktas tyrimas Lietuvos negyvybės draudimo rinkos sąlygomis, kurio rezultatai aptariami šiame straipsnyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: draudimas, Mokumas II, mokumo atsarga, pelningumas, nuostolingumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict