ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
MULTIMOORA metodo stiprumas: Tanzanijos pavyzdys
Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas

SANTRAUKA. Stiprumo apibrėžimas ekonometrijoje, klaidos terminas linijinėje lygtyje, buvo ne tik išplėstas, bet ir jo reikšmė buvo perkelta į paprastą kalbą, t.y. nuo kiekybinės iki kokybinės reikšmės. Šiuo metu stipriausi daugiatiksliai optimizavimo metodai turi tenkinti septynias pagrindines sąlygas. Ši interpretacija yra patikrinta taikant ją ekonominėje plėtroje, būtent Tanzanijos pavyzdžiu. Turint omenyje visas suinteresuotas grupes, tikslų pasirinkimas yra objektyvus naudojant patobulintą Nominalių grupių ir Delphi metodus. Normalizavimas privalo būti taip pat objektyvus, tai įmanoma padaryti naudojant dauginamąją MOORA (Daugiatikslis optimizavimas remiantis santykio analize) metodo formą. Ji susideda iš santykio analizės „senso stricto“ ir atskaitos taško metodo su anksčiau gautu santykiu kaip pradžios tašku. Taigi sujungus tris metodus, kaip stiprumo garantas, buvo pasiūlytas MULTIMOORA.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: stiprumas, daugiatikslis optimizavimas, suinteresuotosios šalys, Nominalios grupės technika, Delphi metodas, multiplikacinė forma, MOORA, MULTIMOORA, Tanzanija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict