ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Verslininkų sutelkimas į tinkliaveiklos praktikas pereinamojo laikotarpio ekonomikoje
Boris Urban

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje nagrinėjama verslumo tinkliaveikla, kuri apima tinklo įvairovę, ryšius, socialinius mainus ir organizacijos kultūros palaikymą, o ja propaguoja būtinumu pagrįstų verslo tinklų (BPT) ir galimybėmis pagrįstų verslo tinklų (GPT) antrepreneriai. Autoriaus tyrimas atliekamas dualinės logikos ekonomikos kontekste, kur atskirtis tarp turtingųjų ir vargšų, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, vis didėja. Statistiniai duomenys, remiantis keliais tinklų principais, rodo didelius skirtumus. Gauti rezultatai patvirtinta argumentus, kad: a) tinkliaveikloje egzistuoja homogeniškumo laipsnis, b) tinkliaveiklos pobūdį lemia antreprenerio tipas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumo tinklai, verslininkai, socialinis kapitalas, tinklo įvairovė, remiami santykiai, Afrika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict