ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Verslumas besivystančiose šalyse: Kosovo atvejis
Janez Prašnikar, Matjaž Koman, Gazmend Qorraj

SANTRAUKA. Ar savarankiškai dirbantis asmuo visada atlieka verslo funkcijas? Ar daugiau savarankiško darbo automatiškai privestų prie verslumo plėtros? Kokias reikia įvykdyti sąlygas, kad daugiau savarankiškai dirbančių reikštų verslumo augimą?

Šioms dilemoms spręsti buvo pasitelktas Kosovo verslumo plėtros pavyzdys. Kosovas yra ypač tinkamas tokiai analizei dėl neišvystytos infrastruktūros, teisinės ir reguliavimo sistemos trūkumų, menkai išvystytos finansų sistemos ir aukšto nedarbo lygio. Kosove trūksta ekonomikos varomųjų jėgų, ypač įmonių bendros dinamiškos veiklos skirtingose pramonės šakose. Tai atsispindi labai ribotu profesijos pasirinkimu.

Pagrindinė šio straipsnio vertė yra tai, kad autoriai statistiškai nustatė, jog esant labai ribotam darbo profesijų pasirinkimui, sprendimas dirbti savarankiškai nebūtinai reiškia verslumo plėtrą. Savo verslo kūrimas mažiau išsivysčiusiose pereinamojo laikotarpio šalyse netampa verslumo plėtros pagrindu. Todėl akivaizdu, kad Kosovo Vyriausybė turėtų skatinti daugiau darbo pasirinkimo vietų įvedimą, suteikiant galimybę dirbti didelėse, vidutinėse ar smulkiose įmonėse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: savarankiškai dirbantis, verslumas, pereinamųjų ekonomikų šalys, Kosovas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict