ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Kūrybiškumas – tikslinio regiono vystymosi pagrindas
Virginija Jurenienė

SANTRAUKA. Pagrindinis modernių regionų vystymosi požymis yra kūrybiškumas. Kūrybos industrijos (KI) yra vienas iš regioninės plėtros garantų. Europos Sąjungoje taikomi įvairūs kūrybos industrijų apbrėžimai, nėra vieningų, nusistovėjusių KI sektorių. Lietuva yra ne išimtis. Joje dažniausiai taikomas Jungtinėje Karalystėje vartojamas KI apibrėžimas, KI sektoriai ir metodika. Kodėl taip yra, neaišku.

Straipsnyje taikomas Švedijos tyrinėtojų požiūris į KI sektorių klasifikaciją bei metodiką. Remiantis jais, buvo tyrinėta KI raida Kauno rajono seniūnijose. Tyrimo metu paaiškėjo, jog vos keliose seniūnijose vystomos KI. To priežastimi yra: a) senos kultūrinės tradicijos, susijusios ir su kultūros paveldu (pvz., Raudondvaris) arba b) iniciatyvi privačių žmonių veikla (pvz., Žemaitkiemio dvaras). Neveronių seniūnijoje vystosi KI verslai, kurie neišnyko dėl pasaulinės finansinės krizės. Pastebėtina, jog daugelyje Kauno rajono su KI susiję verslai veiklą nutraukė 2008 m pabaigoje arba 2009 m. pradžioje dėl minėtos pasaulinės krizės.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kūrybinės industrijos, kultūros paveldas, įsidarbinimo galimybės, kultūros industrijos, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict