ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Geologinio CO2 ir branduolinio kuro atliekų atsikratymo technologijų palyginimas Lietuvoje
Dalia Štreimikienė, Asta Mikalauskienė, Rasa Pušinaitė

SANTRAUKA. Klimato kaitos švelninimas apima platų startegijų spektrą, mažinant anglies emisijas, tokias kaip angies sugaudymas ir saugojimas, energijos gamybos ir naudojimo efektyvumo didinimas, mažiau anglies turinčio kuro vartojimas ir platesnis atsinaujinančių energijos išteklių bei atominės energijos vartojimas. Neseniai vykusios diskusijos apie emisijų mažinimo startegijas po Kioto periodo leidžia manyti, kad išaugs atominės energijos vaidmuo, kovojant su klimato kaita. Tuo pačiu metu padidėjęs susidomėjimas anglies sugaudymo ir geologiniu saugojimo technologijomis sukelia visą eilę klausimų tik tikslingo šių technologijų panaudojimo Lietuvoje.

Lietuva šiuo metu energetikos sektoriuje susiduria su dviem pagrindinėmis problemomis: Ignalinos atominės elektrinės uždarymas 2009 metų pabaigoje ir branduolinio kuro atliekų tvarkymas bei klimato kaitos švelninimo problemos, kurios iškils dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų išaugimo, atominės jėgainės galias pakeitus organinį kurą deginančiomis jėgainėmis. Šiuo atžvilgiu galimi du pasirinkimai: pastatyti naują atominę elektrinę Lietuvoje, kartu išsprendžiant branduolinio kuro atliekų saugojimo problemą arba deginti iškastinį kurą ir taikyti anglies sugavimo ir geologinio saugojimo technologijas, norint sumažinti šiltnamio dujų emisijas Lietuvoje. Remiantis įvairiomis studijomis, susijusiomis su geologiniu anglies saugojimu ir branduolinio kuro atliekų tvarkymu, atliktomis Lietuvos ir užsienio mokslininkų, atlikta šių technologijų lyginamoji analizė. Straipsnio tikslas yra apžvelgti geologinio CO2 ir branduolinio kuro atliekų saugojimo galimybes Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į palyginamąjį CO2 saugojimo ir branduolinio kuro atliekų geologinio saugojimo panašumus ir skirtumus Lietuvos sąlygomis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: CO2 sugavimas ir geologinis saugojimas, branduolinio kuro atliekos, CO2 saugojimas Lietuvoje.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict