ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Įmonių vertinimas efektyviam darnaus vystymosi valdymui
Loreta Kinderytė, Remigijus Čiegis, Jurgis Kazimieras Staniškis

SANTRAUKA. Darnaus vystymosi vertinimo sistemos neužtikrina efektyvaus veiksmingumo, kadangi jos atsietos nuo vadybos sistemų. Antra vertus, praktika rodo, kad vadybos sistema ne visada garantuoja veiksmingumo gerinimą. Pagrindinė to priežastis, dėl kurios negalima sukurti efektyvios vertinimo sistemos, yra duomenų trūkumas. Siekiant pagerinti veiksmingumo vertinimą, būtina naudoti visus galimus kokybinius ir kiekybinius duomenis. Straipsnyje pateikiama darnaus vystymosi vertinimo sistemos modelis, tiesiogiai susietas su įmonės vadybos sistema ir užtikrinanti nuolatinį veiksmingumo gerinimą. Ši darnaus vystymosi sistema įmonės vertinimui susideda iš kokybinių ir kiekybinių rodiklių, atrinktų ir įvertintų ekspertų. Priklausomai nuo informacijos kiekio ir detalumo darni įmonės plėtra gali būti vertinama įvairiais lygiais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darnaus vystymosi vertinimas, darnaus vystymosi rodikliai, darnaus vystymosi vadybos sistema.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict