ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Dvidimensinis verslo įmonės tikslų skaidymas
Saulius Gudas

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje daugiausiai dėmesio skiriama kontrolės požiūrio realizavimui įmonės valdymo ir verslo tikslų modeliavime. Kontrolės požiūris į įmonės valdymą sietinas su valdymo funkcijos, kaip elementaraus valdymo ciklo (EVC), apibrėžtimi. Elementarus valdymo ciklas (EVC) yra vertinamas kaip sistemos veiksnys, kuris naudojamas kaip kriterijus vidiniams struktūros tikslams pasiekti. Verslo tikslas yra susijęs su „ateities valdymo funkcija“, t.y. EVC požymiai yra formaliai apibrėžiami kaip bet kurio verslo tikslo (ar uždavinio) požymiai.

Straipsnio tikslas – pateikti dvidimensinį verslo įmonės tikslų modelį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: valdymo funkcijos, įmonės valdymo modeliavimas, verslo tikslų modeliavimas, elementarus valdymo ciklas (EVC), dvidimensinis verslo įmonės tikslų modeliavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict