ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Paslaugų sektorius kaip žiniomis grįstos ekonomikos vystymosi stimulas
Grażyna Węgrzyn

SANTRAUKA. Šiuolaikinės išsivysčiusios ekonomikos generuoja žinias skirtingais greičiais ir turi skirtingus gebėjimus žinių pritaikymui. Visoje Europos Sąjungoje, įvairios šalys demonstruoja skirtingus lygius žinių ekonomikos atžvilgiu.

Siekiant palengvinti šį procesą, būtina skirti ypatingą dėmesį paslaugų plėtrai, ypač žiniomis grįstuose sektoriuose. Sektoriai, kuriuose yra tokių paslaugų, tokių kaip informacijos ir ryšių, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, taip pat švietimas, gali siekti tolesnio ekonominio vystymosi. Tai iliustruoja duomenys apie palaipsniui didėjančią šio sektoriaus svarbą, matuojant užimtumą procentinėmis proporcijomis.

Žiniomis grįstos paslaugos vaidina lemiamą vaidmenį tiek kuriant, tiek taikant žinias ekonomikoje. Analizė, kurios rezultatai pateikiami šiame straipsnyje, parodė, kad šalyse, kuriose žiniomis grįsta ekonomika menkai išvystyta besivystančiose šalyse. Išsivystymo lygis šiame sektoriuje turi lemiamą įtaką plėtojant žinių ekonomiką ir jos inovacijų veiklos lygį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žiniomis grįsta ekonomika, paslaugų sektorius, žiniomis grįstos paslaugos, inovacija, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict