ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Lenkų studentų profesinės ir švietimo veikla globalizacijos ir pasaulinės ekonominės krizės laikmečiu
Wojciech Jarecki

SANTRAUKA. 20-ojo ir 21-ojo amžių sandūroje globalizacija tapo dinamiškesnė ekonomikos vystymosi, techninių ir technologinių pokyčių, (susijusių su informacinių technologijų ir informacijos perdavimo plėtra žinių visuomenėje), akivaizdoje. Deja, pasaulinė finansų krizė nuslopino ekonomikos augimą. Nors Lenkija susiduria su šia dilema kiek mažesniu mastu, krizė įvedę griežtesnius reikalavimus įvairių grupių veikloms darbo rinkoje, ypač kalbant apie absolventus, kurie, baigę aukštąjį mokslą, turi tapti specialistais, atsakingais už įmonių veiklą ir taip tiesiogiai lemiančių visą ekonomiką.

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą medžiagą, buvo išanalizuota, kokiu mastu Lenkijos ir užsienio studentams pavyksta tobulinti savo kvalifikaciją studijų metu. Tuo pačiu metu buvo suformuluotas diskusijos tezės.

Visų pirma, Lenkijos studentai nėra aktyvūs studentų tarptautinių mainų programose. Antra, dauguma ekonomikos studentų įsidarbina jau studijų metu ir gauna pakankamas pajamas. Ir, trečia, ne ekonomikos studentai aktyviai prisideda prie įvairių veiklų, kurių dėka skatinamas žinių vystymas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštasis mokslas, išlaidos aukštajam mokslui, studentų tarptautinis mobilumas, švietimo ir profesinės veiklos, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict