ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Lenkijos namų ūkiai naujajame amžiuje - sąstingis ar pokyčiai?
Zofia Kędzior

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiami tyrimų ir analizės rezultatai apie Lenkijos namų ūkių veiklos (išlaidų ir pajamų santykis būsto išlaikymui, baldams ir buitinei technikai), namų ūkių demografinius profilius ir išlaidų struktūrą paremtą vartojimo tikslais, kurie leidžia nurodyti vartojimo požymius, tendencijas ir pokyčių kryptis namų ūkių narių elgsenoje.

Lenkijos namų ūkiai XXI a. pradžioje daugiausia yra šeimos namų ūkiai, tačiau susideda iš mažiau narių, kurie turi nuosavus, įrengtus būstus. Išlaidų struktūros analizė rodo, kad maisto, vartojimo prekių ir paslaugų išlaidų dalis mažėja, bet išlaidų dalis apstatymui, kasdieninei būsto priežiūrai namuose ir transportui vis didėja.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lenkų namų ūkiai, vartojimo struktūrą, vartojimą lemiantys veiksniai, namų ūkių biudžetai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict