ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Organizacijos su stipriausiu potencialu sukurti aukštą organizacinį pasitikėjimą žemo pasitikėjimo visuomenėje
Raminta Pučėtaitė, Anna-Maija Lämsä, Aurelija Novelskaitė

SANTRAUKA. Straipsnis remiasi anksčiau atliktu autorių mokslo darbu, kuris tyrė ryšius tarp etikos vadybos priemonių, etiškų organizacijos praktikų ir organizacinio pasitikėjimo (Pučėtaitė, Lämsä, Novelskaitė, 2010). Tyrimas buvo atliktas Lietuvoje 2007-2008 m., duomenys rinkti naudojant apklausos metodą. Tyrimo imtį sudarė 519 respondentų. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog organizacinį pasitikėjimą stipriausiai įtakoja sąžiningos ir teisingos žmogiškųjų išteklių vadybos praktikos ir atvira komunikacija bei darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus. Etikos kodeksas bei etikos auditas turi silpnesnį poveikį organizacinio pasitikėjimo formavimui(si).

Šiame straipsnyje giliau analizuojami ankstesnio tyrimo rezultatai, atsižvelgiant į respondentų bei jų organizacijų sociodemografines savybes, galinčias lemti organizacinio pasitikėjimo vystymą(si) posocialistiniame kontekste, kuris dažnai apibūdinamas kaip žemo pasitikėjimo kontekstas (Pučėtaitė ir Lämsä, 2010; Sztompka, 1999). Šio tyrimo rezultatai rodo, jog organizacinio pasitikėjimo suvokimui įtaką gali daryti lytis, pareigos ir išsilavinimas. Amžius gali būti svarbus etiškų organizacijos praktikų, ypač komunikacijos ir darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus, požiūriu. Mažos organizaicjos yra jautrios sąžiningų ir teisingų žmogiškųjų išteklių vadybos praktikų naudojimo atžvilgiu. Didžiausią potencialą sukurti organizacinį pasitikėjimą turi privačios ir užsienio kapitalo organizacijos. Šių sociodemografinių savybių ryšys su organizacinį pasitikėjimą ir jį lemiančiais veiksniais, naudojant sudėtingesnius statistinės duomenų analizės metodus, bus tyrinėjamas ateityje. Straipsnyje taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip organizacijos gali didinti organizacinį pasitikėjimą atitinkamomis vadybos praktikomis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: etikos valdymo įrankiai, etikos organizacinė praktika, organizacinis pasitikėjimas, po socialistinis kontekstas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict