ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Daugiametis biudžeto sudarymas kaip institucinių reformų elementas: europos sąjungos šalių ir lenkijos patirties palyginimas
Sławomir Franek

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje autorius pateikia Europos šalių lyginamąją analizę, siekdamas atskleisti daugiamečio biudžeto sudarymo ir taikymo ypatybes. Biudžeto sudarymo procesas nagrinėjamas Lenkijos viešojo sektoriaus pavyzdžiu, kuris buvo pradėtas taikyti praktikoje nuo 2010 m. Pagrindinis straipsnio tikslas yra nustatyti daugiamečio biudžeto sudarymo vaidmenį šiuolaikinėje viešųjų finansų raidos procese.

Buvo nustatyta, kad daugiamečio biudžeto sudarymas yra nepriklausomų mokesčių institucijų veiklos ir fiskalinių taisyklių bei institucinės reformos įgyvendinimo elementai, kurie padeda įgyvendinti kokybės sistemą viešuosiuose finansuose. Biudžeto sudarymas ilgesnis nei vieneriems metams yra valstybės lėšų išlaidų įrankis. Taigi, fiskalinė politika tampa geriau prognozuojama ir tampa patikimesne.

Galima pastebėti, kad daugiamečio biudžeto sudarymo dėsniai yra priemonė, kuri leidžia sumažinti šalies ilgalaikę makroekonominę riziką ir atitinkamai ją lemti. Daugiamečio biudžeto taikymas, kaip įrankis, naudojamas siekiant veiksmingumui ir efektyvumui didinti, todėl reikia kurti tinkamas procedūrines ir institucines sąlygas, kurios turėtų prisidėti prie valstybės finansų ir jų funkcijų atlikimo gerinimo. Praktiškai tai reiškia, kad egzistuoja valstybės finansų struktūros transformacijos poreikis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: daugiametis biudžeto sudarymas, biudžeto sudarymas pagal veiklos rezultatus, viešųjų finansų kokybė, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict