ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Migracijos valdymas lenkijos ekonomikoje: rizika ir nauda
Danuta Kopycińska, Patrycja Zwiech

SANTRAUKA. Rinkos ekonomikos įvedimas Lenkijoje 1989 metais iš esmės pakeitė visas valdymo sistemas (įskaitant ir migracijos valdymo sistemą). Svarbiausia tarpvalstybinio bendradarbiavimo taisyklė buvo liberalizavimas, kuris visiems suteikė teisę laivai keliauti į užsienį. Lenkų 1990 metais pasiekta mobilumo laisvė nebuvo lyginama su galimybe legaliai dirbti bet kurioje šalyje.

Intensyvi migracijos pradžia Lenkijoje sietina su integracija į Europos Sąjungą 2004 metais. Be to, įtaką darė auganti globalizacija, kuri radikaliai pakeitė Lenkijos situaciją ir prisidėjo prie darbo vietų kūrimo Europoje bei pasaulyje. Įdarbinimo apribojimai buvo šalinami nuosekliai, ypač kalbant apie ES-15 valstybių narių (išsivysčiusių) vienybę, kartu su mobilumo laisve, kuri suteikė Lenkijos žmonėms galimybes susirasti naujas darbo vietas ir galimybę pagerinti savo materialinę padėtį užsienyje.

Šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lenkijos žmonių ekonominės migracijos riziką ir naudą, specialiai nukrypstant į laikinąją migraciją po Lenkijos integracijos į Europos Sąjungą. Buvo sprendžiami šie tyrimo uždaviniai:

  • migracijos mastas, paskirties šalis ir ekonominės migracijos charakteristikos,
  • Lenkijos migrantų darbo rinkos situacija paskirties šalyje,
  • migracijos motyvai,
  • migrantų grįžimo mastas ir jų situacija Lenkijos darbo rinkoje,
  • ekonominės integracijos rizika ir nauda, vertinant tiek iš migrantų pusės, tiek iš šalies, kurią jie palieka.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: migracija, darbo jėgos ekonomika, geografinis darbo jėgos mobilumas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict