ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Institucinė centrinio banko operacijų sistema
Marian Noga

SANTRAUKA. Centrinis bankas yra formali institucija, bet jo veikla rinkoje apibūdinama pagal jo institucinės struktūros nepriklausomumą, skaidrumą ir atskaitomybę, t.y. socialinio kapitalo elementus. Institucinės struktūros, kaip nurodyta straipsnyje, yra sudarytos iš neformalių institucijų arba pagal naująjį institucinės ekonomikos požiūrį – minkštos ekonomikos institucijos. Pagrindinė centrinio banko misija yra valdyti visų rinkos dalyvių infliacijos lūkesčius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Centrinis bankas, institucinė sistema, institucija, pinigų politika, rinkos tvarka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict