ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Investicijų poveikis lenkijos ekonomikos augimui: priešrecesiniai pastebėjimai (2000-2006)
David Clowes, Dominika Choroś-Mrozowska

SANTRAUKA. Viešojo ir privataus sektoriaus investicijos yra svarbiausias augimo ir plėtros procesas visose šešiolikoje Lenkijos vaivadijų. Šalies žemėlapis taip pat gali būti skirstomas į tris pagrindines sritis pagal pajamų grupes, atsižvelgiant į BVP vienam gyventojui ir darbo našumą. Vaivadijose pirmoje ir antroje pajamų grupėse užtikrinta didesnė gamybos apimtis, atsižvelgiant į jų labiau išvystytą ekonominę struktūrą, kai tuo tarpu vaivadijose iš trečios pajamų grupės situacija yra skirtinga, kadangi didesnė dalis darbo jėgos dirba žemės ūkyje, ir turi tendenciją labiau specializuotis žemės ūkio srityje. Jie taip pat geografiškai pasiskirstę žemiau rytinės šalies sienos.

Šiame straipsnyje nagrinėjama priešrecesinė investicijų apimtis ir struktūra būdinga Lenkijoje, siekiant nustatyti, ar investicijų poveikis gamybos apimtims, sustiprina įprastą ekonominį vystymąsi, ir ar investicijos gali realiai prisidėti prie atskirų regionų ekonominių skirtumų imant rytų žemės ūkio regionus, bei likusią šalies dalį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonomikos augimas, vystymasis, investicijų ir skaidymo technikos, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict