ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
 • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Kviestinių redaktorių žodis
Lenkijos ekonomikos sistemos transformacijos

JEL klasifikacija: Y20.

Santrauka

Dauguma straipsnių, pristatytų šiame specialiame mokslo darbų leidinio „Verslo ir ekonomikos transformacijos“ priede, parašyti Lenkijos mokslininkų, kurie atstovauja platų mokslinių institucijų diapazoną.

Šiame Specialiame Priede pateikiami teoriniai ir praktiniai Lenkijos mokslininkų tyrimai, kurie turi išliekamosios praktinės vertės plačioje ekonomikos tyrimų tematikoje, įvertinant teigiamas ir neigiamas ekonomikos sistemos transformacijų pasekmes per pastarąjį 20-metį.

Pagrindinės tematikos yra šios:

 • monopolistiniai Lenkijos ekonomikos nuostoliai,
 • instituciniai viešojo finansinio sektoriaus pokyčiai,
 • edukacinės transformacijos Lenkijos švietimo sistemoje,
 • Lenkijos vartotojų elgsenos pokyčiai,
 • ekonominės migracijos pasekmės Lenkijai,
 • Lenkijos ekonominės sistemos derinimas prie Europos Sąjungos direktyvų,
 • Struktūriniai nacionalinės ekonomikos pokyčiai,
 • fiskalinė Lenkijos politika.

Kviestiniai redaktoriai

Prof. Zw. Dr. Hab. Leon Leszek Dorozik,
Lenkijos Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas
ir

Prof. Zw. Dr. Hab. Danuta Kopycińska,
Lenkijos Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mikroekonomikos katedros vedėja

Ščecinas
2010 birželio 18 d.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict