ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Ekonominių transformacijų ir švietimo aspiracijų prieštaravimai: lenkijos gyventojų nuomonė
Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak

SANTRAUKA. Žinios yra vienas pagrindinių išteklių ir faktorių, apibūdinančių 21-ojo amžiaus rinkos konkuravimą. Stebint konkurencinio pranašumo plėtros būdus, negalima paneigti, kad švietimo procesai, kuriuos darbuotojai turi būti perėję, vaidina vis svarbesnį vaidmenį. Todėl būtina įtraukti ir valstybių pajėgas, kurio turėtų naudoti tam tikras priemones, skirtas plėtoti mokslo infrastruktūrą.

Kita vertus, reikėtų pažymėti, kad noras mokytis, kurį išreiškia pati visuomenė, yra labai svarbus. Žmonės vis labiau suvokia, kad jie turi pratęsti savo mokslus ir tobulinti kvalifikaciją.

Lenkijoje ekonominiai pokyčiai sukėlė daugybę pasikeitimų beveik visose socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse. Šie pokyčiai paveikė darbo rinką, dėl kurių Lenkijos žmonės pradėjo suprasti švietimo naudą šiek tiek kitaip – kad būtų patenkintas jų noras mokytis.

Todėl straipsnyje siekiama pateikti pokyčius, kurie įvyko Lenkijos visuomenės švietime, apibrėžiant jo vaidmenį, atsižvelgus į Lenkijos šeimų ciklo gyvenimą ir namų ūkių tendencijas, taip pat aptariant lenkų norą mokytis 1990-2009 laikotarpiu. Be to, tikimasi, kad ši analizė bus kryptis tolimesniems tyrimams apie pokyčius Lenkijos namų ūkiuose nuo 1990 metų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mokslas, ekonominiai pokyčiai, visuomenė, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict