ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Žmogiškųjų išteklių valdymo ir organizacijos veiklos rezultatų sąsajų atskleidimas: dabartinė situacija bei kryptys ateities tyrimams
Rūta Kazlauskaitė, Ilona Bučiūnienė

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje analizuojamas žmogiškųjų išteklių valdymo (ŽIV) ir organizacijos veiklos rezultatų ryšys. Iš pradžių, siekiant atskleisti bei pagrįsti žmogiškųjų išteklių valdymo ir organizacijos veiklos rezultatų sąsajas, darbe pateikiama išsami egzistuojančių teorinių žmogiškųjų išteklių valdymo įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelių bei šioje srityje atliktų empirinių tyrimų rezultatų analizė. Straipsnyje nagrinėjami esminiai probleminiai žmogiškųjų išteklių valdymo aspektai, identifikuojamos pagrindinės organizacijos veiklos rezultatų grupės bei su jų matavimu susijusios problemos, pagrindžiama žmogiškųjų išteklių valdymo ir veiklos rezultatų sąsajų logika bei mechanizmai, analizuojama išorinės aplinkos įtaka ryšiui tarp ŽIV ir organizacijos veiklos rezultatų. Be to, apibendrinus analizės rezultatus, straipsnyje yra identifikuojamos šios srities moksliniuose tyrimuose egzistuojančios spragos bei įvardijamos ateities tyrimų kryptys.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškųjų išteklių valdymas, organizacijos veiklos rezultatai, išorinė aplinka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict