ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Socialinius nuostolius dėl monopolizacijos lemiantys veiksniai – lenkijos atvirų pensijų fondų pavyzdys
Tomasz Bernat

SANTRAUKA. Straipsnio naujumą lėmė naujai pateikti veiksniai, kurie turi įtakos socialinės gerovės nuostolių lygiui, bei socialiniams nuostoliams dėl monopolijos buvimo rinkoje. Taip pat pateikiamas Lenkijos atvirųjų pensijų fondų rinkos pavyzdys. Pagrindinis metodas, kuris naudojamas straipsnyje yra dedukcija, realizuojant rinkos finansinių faktorių analizę.

Straipsnį sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje supažindinama su nuostolių dėl monopolijos sąvoka, ypač akcentuojant prof. A. Harberger teorinį ir praktinį indėlį. Kitoje dalyje aptariami veiksniai, lemiantys šiuos nuostolius. Du iš jų bus vadinami monopolijos nuostoliai, t.y. socialinė gerovė, nuostoliai ir socialinė žala, padaryta dėl rinkos koncentracijos. Trečiojoje dalyje empiriškai analizuojamas Lenkijos rinkos koncentracijos pavyzdys.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: monopolizacija, socialiniai nuostoliai, atviri pensijų fondai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict