ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Gaubiamosios duomenų analizės metodo panaudojimas, nagrinėjant lenkijos teismų veiksmingumą
Tomasz Strąk, Małgorzata Guzowska

SANTRAUKA. Lenkijos provincijos teismų, veikiančių 2006-2008 tiriamaisiais metais, gaubiamosios duomenų analizės panaudojimas patvirtino tezę, jog, siekiant panaikinti uždelstas bylas, nereikia įdarbinti daugiau darbuotojų, ir kad ši problema gali būti išspręsta, optimaliai naudojant esamus išteklius. Dabartinis užimtumo lygis suteikia galimybę padidinti bylų skaičių, todėl visi bylų atidėjimai gali būti išspręsti.

Nerimą kelia, tai, kad nepaisant to, jog IT sistemos buvo įdiegtos teismo procesuose, jų efektyvumas per 2006-2008 metus sumažėjo. Todėl tolesni tyrimai turėtų paaiškinti, kodėl blogėja Lenkijos teismų veiksmingumas, taip pat reikalinga išsamesnė bylų struktūrų analizė.

Vienas pagrindinių efektyvumo analizės trūkumų yra “produktų” heterogeniškumas, kurie sudaro tam tikrą grupę, pavyzdžiui, civilinės bylos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: DEA metodas, efektyvumas (veiksmingumas), viešasis sektorius, Lenkijos teismai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict