ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Šiltnamio dujų emisijos mažinimas ir darnus vystymasis Pietryčių Azijoje
Susela Devi, Edward Sek Khin Wong

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje iškeliami trys tikslai: atskleisti aukščiausios vadovybės, apimant aukščiausio rango vadovus, vyriausiuosius finansų pareigūnus ar finansų direktorius, nuomonę apie klimato kaitą; sužinoti, kokių priemonių Malaizijos vadovybė imasi, sprendžiant darnaus vystymosi klausimus ir kokios kliūtys Malaizijos įmonėms trukdo dalyvauti šiltnamio dujų emisijos prekyboje; suprasti, kokiu mastu klimato kaita suvokiama ir vystoma kaip verslo strategija Malaizijos įmonėse.

Tyrimo metodologija: buvo atlikta 30 giluminių interviu su Malaizijos įmonių vadovybe, o 30 bendrovių buvo parenkama atsitiktinai.

Rezultatai: rezultatai rodo, kad dauguma respondentų suvokia, kad šiltnamio dujų emisijos prekybos mechanizmas nėra veiksmingas spręsti visuotinio atšilimo problemas. Tačiau yra požymių, kad kai kurios Malaizijos bendrovės mano, kad tai yra strateginis klausimas.

Praktiniai pastebėjimai: tyrimas atskleidžia, kad dauguma darnaus vystymosi politikos formuotojų žino apie problemą ir teikia pasiūlymus, kaip stiprinti ir subalansuoti darnaus vystymosi mechanizmus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darni apskaita, globalinis atšilimas, Kioto protokolas, audito strategija, Malaizija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict