ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Europos šiltnamio dujų emisijos prekybos schema Lietuvoje
Dalia Štreimikienė, Rasa Pušinaitė

SANTRAUKA. Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas prekybai šiltnamio dujų emisijomis Lietuvoje rezultatams ir Lietuvos vyriausybės pastangų siekiant sureguliuoti prekybos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis sistemą Lietuvoje vertinimui ir kritikai. Nacionalinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planas 2005-2007 metams Lietuvoje parengtas 2004 metais, pagal kurį 36.796 tūkst. apyvartinių taršos leidimų paskirstyti sekančiu būdu: 34.404 tūkst. paskirti įrenginiams; 1.840 tūkst. leidimų paskirti kaip rezervas naujiems įrenginiams; 552 tūkst. leidimų skirti pardavimui aukcione.

Pirmojo prekybos apyvartiniais taršos leidimais periodo analizė leidžia teigti, kad 2005 metais tik 3 įrenginiai iš 93 kuriems buvo paskirti apyvartiniai taršos leidimai išmetė į atmosferą daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nei buvo numatyta. 2005-2006 metais Lietuvos įmonės nepanaudojo 10.955,3 tūkst. apyvartinių taršos leidimų, 9.692 tūkst. iš jų buvo parduoti. 2005-2006 metais apyvartinio taršos leidimo kaina svyravo nuo 3 Lt iki 103 Lt ir Lietuvos įmonės, pardavę 9.692 tūks leidimų gavo apie 998 mln. Lt pelną.

2008-2012 m. laikotarpiui Lietuva prašė padidinti metinį išmetamo anglies dioksido kiekį iki 16.7 Mt CO2eq. Tačiau Europos Komisija Lietuvai suteikė 8.9 Mt. Todėl Lietuva tikėjosi, kad susidurs su apyvartinių taršos leidimų paskirstymo įrenginiams problema, tačiau ekonominė pakoregavo šiuos nuogąstavimus. Ruošiantis uždaryti Ignalinos atominę elektrinę vis dėlto turės būti peržiūrimas ir apyvartinių taršos leidimų paskirstymas įmonėms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: šiltnamio dujų emisijos, apyvartiniai taršos leidimai, Nacionalinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict