ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Įmonių valdymas Slovėnijoje po šešiolikos pereinamojo laikotarpio metų
Matej Lahovnik

SANTRAUKA. Slovėnijos įmonės pakeitė savo strateginius veiksmus, siekdamos atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių interesus. Tyrimas parodė, kad Slovėnijos įmonės su užsienio savininkais savo verslo rezultatais lenkia bendroves su vietiniai savininkais. Įmonės su užsienio savininkais suteikia didesnę pridėtinę vertę vienam darbuotojui ir padidina apyvartą vienam darbuotojui lyginant bendroves, kurioms vadovauja vietiniai savininkai. Valstybės lėšų dalis įmonėse buvo sumažinta, atsižvelgiant į pastaruosius aštuonerius metus, tačiau ji vis dar yra didesnė, negu yra kitose ES valstybės narėse. Daugumai slovėnų įmonių reikia strateginių partnerių, kad galėtų konkuruoti pasaulio rinkose. Remiantis autoriaus atliktais tyrimais, 36.3% vadovų tikisi, kad jų bendrovės taps kontrolinio akcijų paketo įsigijimo taikiniu artimiausioje ateityje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: korporacinis valdymas, kompanija, pereinamasis laikotarpis, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict