ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Kinijos eksporto banga ir skurdas pasaulyje
Rasim Yilmaz, Cuneyt Koyuncu

SANTRAUKA. Šis straipsnis skirtas nagrinėti importo iš Kinijos poveikį importuojančių šalių skurdo lygiui. Mes nustatėme, kad importas iš Kinijos yra lygus arba viršija tam tikrą ribinį dydį, tokį kaip 2%, t.y. šalies importo iš Kinijos santykis su bendru importu yra lygus arba didesnis nei vidutiniškai 2% per pasirinktą vertinimo laikotarpį, būtų galima teigti, kad tai prisidėti prie skurdo lygio sumažėjimo importuojančiose šalyse.

Naudojant fiksuoto skerspjūvio ir atsitiktinės įtakos regresijos ir 1994-2006 metų duomenis, mes suradome įrodymų, kad padidėjusi vienos šalies importo iš Kinijos dalis yra susijusi su aukštesniu Žmogaus Socialinės Raidos Indeksu ir didesniu BVP vienam gyventojui (abu skurdo rodikliai). Šis gautas rezultatas yra taip pat taikytinas mažas pajamas gaunančioms šalims.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarptautinė prekyba, skurdas, panelinis tyrimas, Hausmano testas, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict