ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Priežastinis ryšys tarp infliacijos, palūkanų normos ir valiutos kurso: Pakistano atvejis
Muhammad Azeem, Babar Zaheer Butt, Kashif Ur Rehman

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje analizuojama priežastinis ryšys tarp valiutos kurso ir jį sąlygojančių veiksnių Pakistane. Darbe naudoti Granger priežastingumo ir Johansen ir Juselius bendros integracijos testai, imant valiutų kurso palūkanų normos ir infliacijos lygio mėnesio duomenis, nuo 1998 sausio iki 2008 gruodžio. Remiantis rezultatais, buvo padarytos pagrindinės tyrimo išvados: (a) egzistuoja vienakryptis priežastiniai ryšiai tarp palūkanų normos ir valiutos kurso, valiutų kurso ir infliacijos, bei palūkanų normos ir infliacijos (b) valiutų keitimo kurso ir palūkanų normos turi ilgalaikį pusiausvyros santykį su infliacija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: valiutos kursas, infliacijos norma, palūkanų norma, priežastinis ryšys, besivystančios šalys, bendra integracija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict