ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Ar Taivanio metropolių nekilnojamojo turto infliacijos apsaugą lemia rizikos asimetrija?
Kuan-Min Wang

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjama 1991 – 2006 metų nekilnojamojo turto rinkos rizikos asimetrija Taivanyje ir keturiuose jo didmiesčiuose-metropoliuose (Taipei mieste, Taipei rajone, Taichung mieste ir Kaohsiung mieste), nukentėjusiuose nuo netikėtos infliacijos apsaugos. Šiam tyrimui buvo naudojamas asimetrinis EGARCH-M modelis. Nustatyta, kad nekilnojamojo turto grąžą Taivanyje, tarp jų Taipėjuje ir Taichunge, negali apdrausti nuo netikėtos infliacijos, kai tuo tarpu apytikrės įplaukos Taipėjuje ir Kaohsiunge gali iš dalies apdrausti nuo netikėtos infliacijos. Be to, Taipėjaus ir Kaohsiungo miestuose identifikuotas nekilnojamojo turto grąžos rizikos asimetrinio sverto efektas buvo nustatytas ir kituose Taivanio regionuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: būsto kainos, netikėta infliacija, sverto efektas, EGARCH-M modelis, struktūrinis pokytis, Taivanis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict