ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Žiniatinklio gavybos technologijų taikymas konkurencinių įžvalgų didinimui: istorinė perspektyva
Gabriel Cucui, Ion Cucui, Ionut Anica-Popa

SANTRAUKA. Siekiant nustatyti, parengti arba patikslinti savo strategiją, būtina valdymo funkcija, kurios dėka kiekviena organizacija pradėtų duomenų kaupimo, analizės, filtravimo ir informacijos apie savo verslo aplinką procesą. Rekomenduojama, kad renkami duomenys ir informacija būtų susijusi su klientais, konkurentais, tiekėjais, vyriausybe, technologijų naujovėmis ir vystymu ir t.t.

Vienas iš svarbiausių klausimų: kur galima rasti šių duomenų ir informacijos šaltinius. Jei iki praėjusio XX a. dešimtmečio pradžios, duomenys buvo pateikti straipsnių, interviu iš laikraščių, žurnalų, televizijos ar radijo, statistikos ir prognozių išleistų valstybinių institucijų ir t.t. pavidalu, kai tuo tarpu buvo stebimas interneto ir žiniatinklio staigus augimas; o organizacijos dar tik pradėjo susitelkti ties duomenimis ir informacija, kuri yra internete.

Viena iš svarbiausių šios plėtros pusių yra ta, kad dažniausiai esami duomenys ir informacija yra prieinama visiems. Atsižvelgiant į šiuos faktus, galima manyti, kad internetas yra didžiulės duomenų ir informacijos saugyklos, kurios „laukia“, kad būtų surenkamos, apdorojamos ir analizuojamos.

Šios studijos tyrimo tikslai yra pateikti žemiau:

  1. pateikti paieškos internete apžvalgą;
  2. pateikti literatūros apžvalgą apie konkurencines įžvalgas (CI) ir konkurencinės žvalgybos (CI) naudojimo organizacijose tikslus;
  3. nustatyti paieškos internete technologijų panaudojimo galimybes, siekiant pagerinti konkurencingumo įžvalgų pajėgumus;

Plati literatūros apžvalga bus vykdoma, siekiant įgyvendinti šios studijos tikslus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konkurencinės įžvalgos, žinių valdymas, žiniatinklio gavyba.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict