ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Universitetų socialinė atsakomybė ir suinteresuotųjų šalių įtaka
Rodica Milena Zaharia, Alin Stancu, Mihaela Diaconu

SANTRAUKA. Šiuo straipsniu siekiama ištirti universiteto socialinės atsakomybės ypatumus ir nustatyti, kaip ji koreliuoja su suinteresuotųjų šalių teorija. Šiuolaikinio pasaulio sudėtingi iššūkiai sukūrė ir sumodeliavo universitetų vaidmenį visuomenėje. Universitetai yra visuomenės dalis, tačiau turi skirtumų, lyginant su kitomis sudedamosiomis dalimis. Universitetų socialinis vaidmuo šiuo metu yra abejotinas dėl spaudimo, kurį patiria iš „daugiaaspekčių“ interesų grupių pusės.

Suinteresuotųjų šalių teorijos principai naudojami, siekiant paaiškinti pastarojo meto įvykius, susijusius su universiteto socialine atsakomybe. Ypatingas dėmesys skiriamas Rumunijos ekonomikos studijų universitetui ir kitiems Rumunijos universitetams, kadangi jie yra pradininkai, dalyvaujant suinteresuotųjų šalių įtakos sureguliavimo procese šalyje.

Pagrindiniai šio tyrimo rezultatai atskleidžia, kad universitetų socialinė atsakomybė vis dar neaiški, supanašėjusi su etinėmis ir moralinėmis vertybėmis; o įtakingiausios suinteresuotosios grupės yra studentai ir vyriausybinės organizacijos. Šiame straipsnyje analizuojamas atvejis parodo aiškią kai kurių suinteresuotųjų šalių įtaką, atitinkamai studentų ir nevyriausybinių įstaigų. Šio straipsnio išvados padės geriau suprasti, kaip buvusiose komunistinėse šalyse aukštasis mokslas identifikuoja ir taiko socialinės atsakomybės sąvoką, ir kaip suinteresuotųjų šalių įtaka formuoja atsakingą elgesį universitetuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė atsakomybė, suinteresuotosios šalys, aukštasis mokslas, universitetų socialinė atsakomybė, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict