ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Akcijų rinkos reakcija į makroekonomikos augimo naujienas. Įvykio analizė Bukarešto vertybinių popierių biržoje
Iulia Lupu, Dan Gabriel Dumitrescu

SANTRAUKA. Finansų rinkų funkcionavimas yra svarbus, nes tai suteikia finansines priemones įmonių projektams ir įvairių trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių investicijų galimybes gauti kapitalo. Daugelis šios studijos atliktų tyrimų rezultatų rodo kapitalo rinkų svarbą ekonomikos augimui.

Pagrindinis straipsnio tikslas – plėtoti mokslinių tyrimų priemones, siekiant patikrinti ryšį tarp ekonomikos augimo ir kapitalo rinkos raidos, siejant tai su Rumunijos ekonomika. Straipsnio naujumą sudaro kapitalo rinkos analizės metodika, siekiant nustatyti, kiek makroekonominių rodiklių raida lems investuotojų suvokimą apie bendrąsias ekonomines plėtros galimybes. Atskleidžiant šio atvejo tyrimą mes parodome, kad Rumuniją veikia kapitalo rinkos ir ekonomikos augimo priežastingumas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonomikos augimas, vertybinių popierių rinkos, finansinis vystymasis, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict