ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Socialinių išlaidų skurdui mažinti (ne)efektyvumas europos gerovės režimuose
Kosta Josifidis, Novica Supic, Emilija Beker Pucar

SANTRAUKA. Apžvelgiant 15 ES šalių socialines išlaidas per 1995 – 2006 m. laikotarpį, straipsnio autoriai domisi, kaip Europos gerovės režimai gali būti reformuoti, siekiant pagerinti skurdo mažinimo rezultatus. Analizė grindžiama neparametriniu duomenų kryžminimo metodu. Rezultatai rodo, kad šalys, turinčios didžiausias socialines išlaidas, nebūtinai gali būti tapatinamos su žemiausiu skurdo lygį turinčiomis šalimis. Kita vertus, šalys, kurios skiria mažiausiai išteklių gerovei skatinti, nebūtinai tos, kuriose egzistuoja didžiausias skurdo lygis. Norint suprasti, kodėl kai kurioms šalims reikia daugiau išteklių nei kitoms, pasiekiant panašų skurdo lygį, straipsnyje siūloma kokybinė šios problemos sprendimo analizė, remiantis ekonomikos teorija ir empiriniais duomenimis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinės išlaidos, skurdo lygis, Europos gerovės režimai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict