ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Pelno rizikos veiksniai vidurio ir Rytų Europos akcijų rinkose
Alexandra Lavinia Horobet, Sorin Dumitrescu, Iulia Tintea

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiamas finansinės integracijos procesas Vidurio ir Rytų Europos valstybių besivystančiose rinkose – Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje – analizuojant rizikos veiksnius, kurie daro įtaką kapitalo rinkos įplaukoms šiose šalyse. Mes naudojome daug veiksnių, kurie skirstomi į keturias kategorijas: globalūs veiksniai, kylančios rinkos veiksniai, Europos veiksniai ir vietos veiksniai. Testuojant pasaulinių ir regioninių rizikos veiksnių svarbą, ir priešpastatant juos vietos rizikos veiksnių svarbą, siūloma pažvelgti į finansinės integracijos lygį, siekiant išanalizuoti rinkas ir jų laukiamą augimą. Analizės laikotarpis yra 1998-2008 metai, kur mes taikome rizikos veiksnių modelį. Skirtumai tarp šešių analizuotų šalių yra gana dideli, kai kurios rinkos rodo aukštą finansinės integracijos lygį išsivysčiusiose rinkose, tuo tarpu kitose rinkose išlieka segmentavimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Vidurio ir Rytų Europa, rizikos veiksniai, akcijų rinka, finansinė integracija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict