ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Kapitalo rinkų persvarstymas: finansinio nestabilumo įveikimo pamokos
Livia Ilie, Lucian Belascu, Alexandra Horobet

SANTRAUKA. Dabartinė finansų krizė yra lemiamas momentas finansų rinkų istorijoje, ir mes turime galimybę pertvarkyti pasaulinę reguliavimo sistemą iš pagrindų, tačiau tai pareikalaus objektyvaus dabartinės sistemos nesėkmės priežasčių vertinimo. Dabartinės krizės priežastys panašios į daugelio ankstesnių, nors finansinės naujovės ir finansinės globalizacijos procesas aiškiai rodo pasikeitimus, lyginant su ankstesnėmis struktūromis.

Dabartinės problemos prasidėjo pasaulio saugiausiose ir labiausiai patyrusiose rinkose ir išplito visame pasaulyje, prasidėjus nuo vertybinių popierių biržų silpnėjančių rodiklių. Mūsų straipsnyje pateikiama realistinė pagrindinių finansinių rinkų pokyčių per dabartinės finansinės krizės laikotarpį apžvalga, bandant kontrastuoti ją su kai kuriomis ankstesnėmis finansinėmis ir ekonominėmis krizėmis. Mes taip pat nurodome pagrindines finansinės krizės išgyvenimo charakteristikas ir pateikiame pamokas, kurios buvo siūlomos įvairių institucijų ir investuotojų ankstesnių krizių metu, kaip pagrindiniai sprendimai finansiniams neramumams spręsti.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinės krizės, kapitalo rinkos, reguliavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict