ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Regioninės lyginamosios analizės modelis: gamybos pramonės atvejis Rumunijoje ir ES-25
Cezar Mereuţă, Lucian-Liviu Albu, Marioara Iordan, Mihaela-Nona Chilian

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiamas Rumunijos ir Europos Sąjungos (ES) 25 šalių-narių lyginamosios analizės modelis, vertinant gamybos pramonės sektorių. Vidaus specializacija yra apibrėžiama struktūros rodikliu – pridėtinės vertės veiksniu, apimant visas gamybos veiksnių apdirbamojoje pramonėje pridėtinės vertės išlaidas (PVA,%) ir ekonominės veiklos rodiklis - veiklos pelnas priklausomai nuo viso turto apyvartos (EBE / CA,%). Išorės specializacija yra pateikiama kaip struktūros rodiklio – eksporto dalimi viso eksporto apdirbamojoje pramonėje (PEX,%) ir ekonominės veiklos rodiklio – importo lygis padengiamas eksporto (Ga,%) apibrėžtis. Modelio rezultatuai yra sintetinami penkių zona matrica: - I zona: vidaus ir išorės sub-specializacija; - II zona: vidaus specializacija ir išorės sub-specializacija; - III zona: vidaus ir išorės specializacija; - IV zona: vidaus sub-specializacija ir išorės specializacija - V zona: mažai vidaus ir/ar išorės specializacija. Modelis numato galimybę parengti SSGG analizę tiek statine, tiek dinamine forma, kuri kartu su sektoriaus produktyvumo analize gali pateikti nuoseklios informacijos apie strateginę investicijų plėtrą regioniniu lygiu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pramonės specializacijos modelis, gamybos pramonė, veiklos rodikliai, Rumunija, ES-25.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict