ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Konkurencinės elgsenos liberalizavimas ir normalizavimas Rumunijos pereinamojoje ekonomikoje
Dumitru Miron, Andreea Paul

SANTRAUKA. Per pastaruosius dešimtmečius, organizacinio ir asmens lygio veiksmų normalizavimas vis labiau dinamiškoje ir sudėtingoje ekonominėje aplinkoje, nustatant elgsenos normas, ir sukuriant prisitaikymo strategijas, Rumunijoje perėjo sudėtingą raidos etapą, kuris stipriai pasižymėjo savo poziciją kryžkelėje tarp tiriamojo mokslo objekto ir reformos. Mes paaiškinome, kad Rumunijos atveju prieš įstojimą ir net įstojus į Europos Sąjungą, teisės aktų buvimas ir jų taikymas per du diskusinius periodus: a) iki 1990 m. ir b) per 1990-2009 laikotarpį. Šiame darbe buvo analizuojama nepalanki Rumunijos padėtis tarptautiniu lygiu iš konkurencijos politikos ir praktikos perspektyvos ir buvo pasiūlyta atsakyti į klausimą, kodėl Rumunijos rinkos funkcionavimas nėra efektyvus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konkurencijos strategijos, politikos ir praktikos, veiksmingumas prieš efektyvumą, struktūrinės reformos už konkurenciją, funkcinės rinkos ekonomika, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict