ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Pirmojo viešo pasiūlymo pirmos dienos grąžos efektas Rytų Europos kapitalo rinkose
Cristian Păun, Paul Miclăuş, Ştefan Ungureanu

SANTRAUKA. Pradinis viešas pasiūlymas tapo plačiai taikomu Centrinės ir Rytų Europos mechanizmu ne tik privatizuojant viešas įmones, bet ir svarbių kapitalo išteklių užtikrinimui inovatyvių įmonių veikloje.

Tyrime nagrinėjami 38 pradiniai vieši pasiūlymai iš Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos bei apima 2004 – 2009 laikotarpį. Autorių pasirinkta metodika remiasi regresine analize bei primos dienos grąžos vertinimu, suponuojant pelningumo galimybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pradinis viešas pasiūlymas, asimetrinė informacija, pirmos dienos grąža, Centrinė ir Rytų Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict