ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Verslo procesų valdymo stiprinimas, akcentuojant organizacinės atminties ir kognityvinio kaupimo svarbą
Liana Anica-Popa, Marinela Vrîncianu, Cosmin Amza

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiama literatūros apžvalga ir praktinės išvados organizacinės atminties, žinių valdymo ir IKT įrankių iš rumunų apskaitos ir finansų (AF) perspektyvos. Tyrimo tikslai yra nustatyti galimą organizacinės atminties, ypač susijusios su apskaitos ir finansų sritimi, struktūrą, kuri padeda gerinti įmonių veiklos rezultatus.

Mes įvykdėme bendrą įvairių Rumunijos organizacijų apžvalgą, siekiant teisingai įvertinti organizacijų žinių valdymo pajėgumų statusą, ypatingą dėmesį skiriant IKT įrankiams. Naudojant informaciją, pateiktą šio tyrimo metu, mes ketiname nustatyti pagrindinius elementus, kurių reikia organizacinės atminties ir kognityvinio kaupimo kūrimui AF srityje. Tuo tikslu, mes panaudojome autografinę analizę. Be to, socialiniu požiūriu mes nustatėme keletą sąlygų, būtinų funkcinės ir organizacinės atminties kūrimui bei verslo valdymo organizacijoje veiksmingumo didinimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo valdymas, verslo veiklos, organizacinė atmintis, žinių valdymas, organizacinis mokymasis, apskaitos ir finansų sritis, OMIS.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict