ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Bakalauro studijų studentų verslumo intencijų skatinimas
Vida Škudienė, Viltė Auruškevičienė, Asta Pundzienė

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama įvairių veiksnių įtaka bakalauro studijų studentų verslumo intencijoms. Verslumo intencijoms įtaką darantys veiksniai suskirstyti į dvi grupes: asmens charakteristikų veiksnius (psichologinius ir nepsichologinius) ir aplinkos sąlygų veiksnius (išorinės aplinkos ir universiteto aplinkos). Apklausus 230 bakalauro studijų studentų Lietuvoje, nustatyta, kad asmens charakteristikoms priskiriami veiksniai: finansinė nepriklausomybė, autonomija, orientacija į pasiekimus, teigiama verslumo patirtis, verslo žinios ir aplinkos sąlygoms priskiriami veiksniai: išorinė aplinka ir universiteto aplinka daro įtaką studentų ketinimams užsiimti verslu. Vienintelis iš tirtų veiksnių - netikrumo vengimas – nedaro įtakos ketinimui užsiimti verslu.

Kuriant bakalauro studijų programas reikėtų ypatingai atsižvelgti į verslumo kultūros skatinimą universitete: verslumą skatinančių mokymo metodų taikymą, teigiamos dėstytojų orientacijos į verslumą stiprinimą, verslo praktikų pritraukimą į mokymo procesą ir t.t.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumo intencijos, bakalauro studijų studentai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict