ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
  • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Kūrybinių industrijų konceptualizacija: teoriniai ir politiniai argumentai
Ana Barbara Bobirca, Paul Gabriel Miclăuş, Alina Drăghici

SANTRAUKA. Pagrindinis autorių tyrimo tikslas – pasiūlyti tinkamą ir išsamią koncepciją bei politikos gaires, siekiant suprasti kūrybines pramonės šakas bei nustatant tolesnės analizės įrankius, kurie padės formuoti informacija pagrįstą politiką ir palengvinti parametrų įvedimą, vertinant nacionalines kūrybines ekonomikas.

Kūrybinės industrijos, trūkstamos modernios brandžių studijų srities, teorijos plėtra reikalauja teoriją formuojančių tyrimų. Be to, akivaizdu, kad šiame straipsnyje bus naudojami kokybiniai tyrimai. Kadangi dar yra mažai žinoma apie kūrybines industrijas, autorių tyrimų rezultatai kristalizuoja teoriją, kuri numato atsakymus į klausimus: „kas yra kūrybinės pramonės šakos“, „kokia yra kūrybinės pramonės apimtis“, „kokios yra politikos pasirinkimo galimybės“.

Autoriai pastebi, jog kūrybinės pramonės plėtra vyksta įvairiapusiame specifinio gamybos proceso organizavimo, prekių savybių, darbo jėgos struktūros, gamybos organizavimo ir ekonominio modelio kontekste.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kūrybingumas, kūrybinės industrijos, žinių ekonomika, koncepcinė struktūra, jautrinimo koncepcijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict