ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Darbo užmokesčio nelygybė Lenkijoje: iš globalizacijos perspektyvos
Maria Piotrowska

SANTRAUKA. Pagrindinis straipsnio tikslas – pateikti 2002-2006 metų darbo užmokesčio skirtumų Lenkijoje empirinio tyrimo rezultatus. Tyrimas apima šias problemines sritis: kaip pakito darbuotojų priemokos už įgūdžių lavinimą nuo 2002 m. iki 2006 m., įskaitant skirtingą išsilavinimą, skirtingus sektorius ir įvairias profesijas. Kokie buvo darbo užmokesčio ir pajamų paskirstymo būdai bei galimi pokyčiai, atsižvelgiant į skirtingą išsilavinimą, skirtingus sektorius ir įvairias profesijas? Kuri iš teorinių alternatyvų galėtų tiksliau paaiškinti šiuos pokyčius bei darbo užmokesčio nelygybę Lenkijoje?

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo užmokesčio nelygybė, prekyba, technologijų pokyčiai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict