ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Viešos ir individualios investicijos į Lenkijos aukštąjį mokslą
Wojciech Jarecki

SANTRAUKA. Svarbiausias veiksnys, lemiantis ekonominį vystymąsi, – tai žmogiškojo kapitalo kokybė. Pagrindinis šio kapitalas elementas yra piliečių išsilavinimas. Aukštasis išsilavinimas vaidina ypatingą vaidmenį, nes gerai išsilavinę žmonės yra varomoji ekonomikos jėga – jie yra novatoriški, aktyvūs, geba geriau aplikuoti naujas technikas ir patys kurti naujas technologijas.

Straipsnyje sprendžiama mokslinė problema: ar gaunama nauda iš pagerinto švietimo lygio. Analizės objektais buvo pasirinkti studentų skaičiaus pokyčiai, taip pat biudžetas ir valstybės išlaidos, skirtos aukštajam mokslui Lenkijoje. Straipsnio pradžioje švietimo lygio gerinimo nauda buvo pateikta teoriniu lygmeniu. Ir tik vėliau autorius nurodo žmogiškuosius pokyčius, susijusius su aukštuoju mokslu Lenkijoje, lygindamas juos su kitomis šalimis. Taip pat aptariama studentų struktūra pagal studijų sritis skirtingose šalyse. Paskutinis straipsnio skyrius yra susijęs su aukštojo mokslo finansavimu Lenkijoje. Jame pateikiamos numatomos individualios ir bendros išlaidos aukštajam mokslui. Galiausiai, autorius apskaičiuoja individualių ir bendrų išlaidų santykį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštasis mokslas, viešas ir individualus investavimas, išlaidos aukštajam mokslui, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict