ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Lenkijos vartotojų preferencijos globalizacijos eroje
Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak

SANTRAUKA. Galutiniai pirkimo sprendimai – esminis vartotojų preferencijų elementas, kadangi jie suteikia galimybę patenkinti savo identifikuotus poreikius; tokiu būdu pamėginti pakeisti nepasitenkinimo būseną į pasitenkinimo. Vartotojų preferencijos yra daugiausiai apibrėžiamos veiksniais, kylančiais dėl šalies ekonomikos, civilizacijos, kultūros ir socialinio vystymosi lygio, rinkos mechanizmo funkcionavimo, politikos vykdomos vartojimo srityje, finansinės politikos, nacionalinio produkto ir pajamų lygio, infliacijos laipsnio, nedarbo lygio, integracijos, o taip pat ir ekonomikos globalizavimo procesų.

Šio straipsnio tikslas – aptarti pasirinktus Lenkijos vartotojų preferencijų aspektus, ryškėjančius globalizacijos eroje. Lenkijos visuomenė yra ne tik veikiama globalios ekonomikos, bet ir socio-ekonominės transformacijos, kuri prasidėjo šioje šalyje po 1989 m. Straipsnis supažindina skaitytojus su įvairia lenkų-vartotojų elgsenos specifika bei pateikia jos subjektyvų vertinimą, aptariant 1989 – 2009 metų laikotarpio lenkų vartotojiškus poreikius, Lenkijos vyriausybės veiksmus, skirtus namų ūkių finansinio statuso ir pragyvenimo lygio gerinimui, vartojimo priemonių pasirinkimą bei namų ūkių poreikių tenkinimo tendencijas dabartinėmis pragyvenimo lygio sąlygomis globalėjančios Lenkijos ekonomikos transformacijose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vartojimas, vartotojų elgsena, vartotojų preferencijos, globalizacija, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict