ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Klientų požiūrių poliariškumas: draudimo politikos naudos įvertinimo paradoksas
Magdalena Mojsiewicz

SANTRAUKA. Per pastaruosius porą metų Centrinėje ir Rytų Europoje (CRE) pastebimas konkretus draudimo ir gyvybės draudimo paslaugų augimas. Tačiau draudimo lygis CRE šalyse, įskaitant ir Lenkiją, vienam gyventojui išlieka labai žemas, lyginant su Vakarų Europos šalimis. Straipsnyje bus ieškoma paaiškinimo šiam fenomenui.

Autorė siūlo draudimo paslaugų potencialios paklausos ir konkrečiai gyvybės draudimo ištyrimui priimtiniausią tyrimo metodą. Tyrime dalyvavo 500 atsitiktine tvarka atrinktų Lenkijos namų ūkių, įskaitant tuos, kurie neturėjo draudimo poliso. Šio tyrimu buvo siekiama patikrinti realios ir potencialios draudimo paklausos suderinamumo hipotezę, apimant apdraustojo arba jo šeimos pajamas.

Remiantis atlikta analize, galima teigti, kad ši hipotezė buvo klaidinga, o tai lėmė Lenkijos vartotojų draudimo sąmoningumo stoka, kuri apriboja šios rinkos plėtros galimybes. Hipotezės patikrinimas buvo atliekamas remiantis a) kiekvienos draudimo grupės deklaruotų priemokų dydžiu ir jų subjektyviu pokyčiu po turto vertinimo bei b) draudimo rizikos lygiu po išėjimo iš konkrečios draudimo grupės. Taigi straipsnio tikslas buvo įvertinti Lenkijos vartotojų susegmentuotų draudimo grupių naudingumo funkciją. Šiuo tyrimu įrodyta, kad net grupės, kurios nenorėtų rizikuoti, daugumos apklaustų Lenkijos gyventojų duomenimis, yra neracionalūs klientai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gyvybės draudimas, naudingumo funkcija, preferencijų segmentavimas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict